Regnskap-Rd-AS-konomisk-rdgivning-regnskapsfring.JPG

Økonomisk rådgivning

I den daglige regnskapsføringen ligger også at vi skal gi deg gode råd, herunder oppfølging på saker vi oppdager underveis i arbeidet med bilagene dine.

Vi er også en god rådgiver for deg om du ønsker økonomiske analyser og utredninger av økonomisk risiko, og vi vil hjelpe deg å vurdere framtiden i et nytt eller pågående prosjekt.

Vi er en god samtalepartner vedrørende økonomi, og vi kan være med på utarbeidelse av budsjett, prosjekter, lånesøknader til banker og kredittinstitusjoner, søknader til Innovasjon Norge eller kommunenes næringsfond.

Vi kan gjerne delta på møter sammen med deg, som støttespiller i økonomiske spørsmål.