Lonnskjoring.png

Lønnskjøring

Vi kjører lønna for deg og dine ansatte. Lønn kjøres og sendes om ønskelig til banken din for utbetaling. Vi klargjør og sender inn terminoppgjørene via altinn, og tar årsavslutning på lønn. Bokfører du resten av regnskapet ditt selv, kan det for eksempel være lurt at vi tar oss av lønnsbehandlingen, så du er sikret at det gjøres i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk.