Arsoppgjor.png

Årsoppgjør

Selv om du fører regnskapet ditt selv, trenger du kanskje ekstra hjelp med årsoppgjøret. Det er her fasiten skal inn til offentlige myndigheter.

Vi utarbeider både årsregnskapet ditt, og alle ligningspapirene med vedlegg. Mange bedrifter har flere vedlegg til selvangivelsen i tillegg til næringsoppgaven. Eier firmaet noe kreves egne skjema. Det er også spesiell oppfølging i enkelte bransjer som gjør at man trenger egne skjemaer som vedlegg.

Har man en eller flere ansatte må det egne skjemaer inn vedr lønn. Vi passer også på at alt leveres innen fristene, med mindre spesielle forhold tilsier at du må ha utsettelse.

Vi holder også tett kontakt med revisoren din dersom du er revisjonspliktig slik at revisoren får revidert innen fristene.