KariRolfOmoss450x450.png

Om Regnskap og Råd AS

R&R er et Autorisert regnskapsbyrå, lokalisert med hovedkontor i Trondheim. Vi er et regnskapsbyrå med høy kompetanse basert på medarbeidere med lang erfaring innen regnskapsføring og høy utdannelse innen flere fagfelt som relateres til økonomi.

 

Våre ansatte arbeidet tidligere ved andre regnskapskontor. De valgte å samle all sin kompetanse i egen drift og etablerte Regnskap & Råd AS 1.1.2013.

 

Byrået vil møte framtidens krav til regnskapstjenester og tekniske løsninger. Dette innebærer at selv om vi har hovedkontor i Trondheim, så har vi kunder også fra andre landsdeler enn Midt-Norge. Våre kunder er fortrolige med at de kan nå oss på nettet, i tillegg til at de som ønsker det møter oss ansikt til ansikt i Trondheim, eller vi kommer å besøker deg på din bedrift.