Autorisert-regnskapsfrerbyr-Regnskap-Rad-medlem-av-Narf.gif

Autorisasjon og medlemsskap

Regnskap & Råd AS er autorisert som regnskapsførerselskap av Finanstilsynet, og er medlem av NARF, som er bransjeorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Dette sikrer at kunder av Regnskap & Råd AS, gjennom Finanstilsynets og NARFs retningslinjer og periodiske kontroller, tilbys de beste regnskaps og økonomitjenester.

Finanstilsynets konsesjonsregister er dynamisk og oppdateres daglig. Regnskapsførere og regnskapsbyrå må til enhver tid dokumentere at de innehar og jevnlig oppdaterer sin kompetanse. Våre samarbeidspartnere kan sjekke vår autorisasjon her:

FINANSTILSYNETS KONSESJONSREGISTER